Лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Хотел “ЛаРока” има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите се регистрират или направят резервация.

Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.hotel-laroka.com може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, телефон и електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от хотел “ЛаРока” услуги.

Хотел “ЛаРока” гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те ще бъдат използвани само за следните цели:

- установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане

- издаване на фактура

- помощ при полълване на резервация, ако не се справите сами

- информиране относно цени или услуги

- предоставяне на услуги и поддръжка

- известяване за нови услуги или продукти

Хотел “ЛаРока” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.hotel-laroka.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например при резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл и телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и заличавани, в съответствие с нормативните разпоредби.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай хотел “ЛаРока” има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Хотел “ЛаРока” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

- в други посочени в закона случаи.